CHÀO MỪNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN VỚI CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023.

Thống kê thành viên tham gia

STTTên đơn vị, địa phươngSố thành viên tham gia (tính đến thời điểm hiện nay)
1 Thành phố Tam Kỳ1379
2 Thành phố Hội An498
3 Huyện Tiên Phước505
4 Huyện Đại Lộc1005
5 Thị xã Điện Bàn1131
6 Huyện Núi Thành2555
7 Huyện Thăng Bình2396
8 Huyện Duy Xuyên666
9 Huyện Quế Sơn1411
10 Huyện Phú Ninh943
11 Huyện Bắc Trà My1394
12 Huyện Đông Giang235
13 Huyện Nam Giang1572
14 Huyện Nam Trà My518
15 Huyện Phước Sơn368
16 Huyện Tây Giang496
17 Huyện Hiệp Đức1072
18 Huyện Nông Sơn496
19 Ban Dân tộc tỉnh9
20 Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh8
21 Sở Công Thương76
22 Sở Giáo dục và Đào tạo653
23 Sở Giao thông Vận tải82
24 Sở Kế hoạch và đầu tư23
25 Sở Khoa học và Công nghệ37
26 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội252
27 Sở Ngoại vụ20
28 Sở Nội vụ72
29 Sở Nông nghiệp và PTNT261
30 Sở Tài chính19
31 Sở Tài nguyên và Môi trường183
32 Sở Thông tin và Truyền Thông52
33 Sở Tư pháp16
34 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch162
35 Sở Xây dựng3
36 Sở Y tế93
37 Thanh tra tỉnh34
38 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh15
39 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh1
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh23
41 Cục Thuế tỉnh528
42 Công an tỉnh337
43 Kho bạc nhà nước tỉnh195
44 Cục Hải quan 53
45 Văn phòng Tỉnh ủy7
46 Ban Tổ chức Tỉnh ủy2
47 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy0
48 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh21
49 Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh23
50 Ban Dân vận Tỉnh ủy0
51 Ban Nội chính Tỉnh ủy0
52 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy1
53 Liên đoàn Lao động tỉnh37
54 Tỉnh đoàn Quảng Nam3
55 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh2
56 Hội Nông dân tỉnh9